Πανεπιστήμιο Πατρών ΒΚΠ Αγρίνιο
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Γεωργίου Σεφέρη 2
301 00 Αγρίνιο
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 26410-74142
Τηλεομοιότυπο 26410-74166
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Koha
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Συναλλαγές με βιβλιοθήκες άλλων χωρών
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Προσωπικό

Υπεύθυνη Δικτύου Μιχοσταύρου Μαρία
Τηλέφωνο 26410-74142
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Προϊστάμενος Τσάκωνας Ιωάννης
Τηλέφωνο 2610-962844
Τηλεομοιότυπο 2610-969673
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ