Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθήκων, Πανεπιστημιούπολη
157 84 Ζωγράφου
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2107275618
Τηλεομοιότυπο 2107275614
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος lib.uoa.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Άλλο SIERRA - LOTUS DOMINO
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Συναλλαγές με βιβλιοθήκες άλλων χωρών
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ανήκει στην ομάδα Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Προσωπικό

Υπεύθυνη Λουρδή Ειρήνη
Τηλέφωνο 210-7275618
Τηλεομοιότυπο 210-7725614
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ