Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Παράρτημα Σχολής Γεωπονικών Επιστημών
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Φυτόκου
384 46 Νέω Ιωνία Μαγνησίας
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 24210-93141
Τηλεομοιότυπο 2410-93142
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος lib.uth.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Advance
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ανήκει στην ομάδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Προσωπικό

Προϊστάμενος Κλαψόπουλος Γιάννης
Τηλέφωνο 24210-74891
Τηλεομοιότυπο 24210-74851
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνος Δικτύου Υπηρεσία Διαδανεισμού
Τηλέφωνο 24210-93141
Τηλεομοιότυπο 24210-93142
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ