Ινστιτούτο Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Βασιλέως Ηρακλείου 12
546 25 Θεσσαλονίκη
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2310-557182
Τηλεομοιότυπο 2310-566953
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος institut-iplir.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
Είδος Ερευνητικό Ίδρυμα
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων

Προσωπικό

Υπεύθυνη Δικτύου Κουφοκώτσιου Μαρία
Τηλέφωνο 2310-557182
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Προϊστάμενος Κούφα Κ.
Τηλέφωνο 2310-552295
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ