Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Σορβόλου 24
116 36 Μετς
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος kethea.gr
   

Προσωπικό

Υπεύθυνη Ρούσσου Ελένη
Τηλέφωνο 210-9241993
Τηλεομοιότυπο 210-9241986
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστοσελίδα www.kethea.gr