Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
   
Έχει προγραμματιστεί η απενεργοποίηση της βιβλιοθήκης κατά το διάστημα 07/08/2017 - 01/09/2017.

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Σορβόλου 24
116 36 Μετς
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος kethea.gr
   

Προσωπικό

Υπεύθυνη Ρούσσου Ελένη
Τηλέφωνο 210-9241993
Τηλεομοιότυπο 210-9241986
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστοσελίδα www.kethea.gr