Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Γραβιάς 6
153 42 Αγία Παρασκευή
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 210-6009800 (εσωτ. 1264)
Τηλεομοιότυπο 210-6017795
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος acg.edu
   
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Horizon 7.42
Υπηρεσίες Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων

Προσωπικό

Προϊσταμένη Τσερώνη Βίκη
Τηλέφωνο 210-6009800-9
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Δικτύου Παλαιολογοπούλου Αγγελική
Τηλέφωνο 210-6009800 (εσωτ. 1264)
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ