Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Παράρτημα Φλώρινας
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Κοίλα
501 00 Κοζάνη
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 23850-54667
Τηλεομοιότυπο 23850-46630
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος teikoz.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Advance
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ανήκει στην ομάδα Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

Προσωπικό

Προϊσταμένη Λάππα Μαρία
Τηλέφωνο 24610-68203
Τηλεομοιότυπο 24610-39682
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Καταλόγου Περιβολάρη Μαγδαληνή
Τηλέφωνο 23850-54667
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ