Γενικό Νοσοκομείο "Παπαγεωργίου"
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας - Θεσσαλονίκη
564 03 Θεσσαλονίκη
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2313323909
Τηλεομοιότυπο 2310685110
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος www.papageorgiou-hospital.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
Είδος Νοσηλευτικό Ίδρυμα
Σύστημα ΑΒΕΚΤ 4
Υπηρεσίες Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων

Προσωπικό

Υπεύθυνος Δικτύου ΛΙΟΥΖΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
Τηλέφωνο 2313323909
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ