Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πανεπιστημιούπολη 2
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250
122 44 Αιγάλεω
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 210538-1202, 1156, 1007
Τηλεομοιότυπο 210-5690158
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος library2.uniwa.gr/
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα V-Smart 3.0 SP1
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Προσωπικό

Προϊσταμένη Δριμή Γεωργία
Τηλέφωνο 210538-1007
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Δικτύου Κωσταράκου Αθηνά
Τηλέφωνο 2105381202
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ