Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Αθανασίου Πανταζίδου 193
682 00 Ορεστιάδα
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 25520-41181
Τηλεομοιότυπο 25520-41182
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος lib.duth.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Cardex
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ανήκει στην ομάδα Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Προσωπικό

Υπεύθυνος ΖΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τηλέφωνο 25520-41181
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ