Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Μεζούρλο
411 10 Λάρισα
Τ.Θ. 1425
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2413 50 2767
Τηλεομοιότυπο 2413 50 1012
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Νομική μορφή Δημόσια Υπηρεσία
Είδος Ειδική
Σύστημα Access
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ανήκει στην ομάδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Προσωπικό

Υπεύθυνη Επικοινωνίας Καραγιαννίδη Σοφία
Τηλέφωνο 241350-2767
Τηλεομοιότυπο 241350-1012
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ