Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Πλατεία Βικτωρίας 7
104 34 Αθήνα
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 210-8814922,3
Τηλεομοιότυπο 210-8815393
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος omed.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ειδική
Σύστημα Advance
Υπηρεσίες Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων

Προσωπικό

Υπεύθυνος Γλωσσιώτης Γεώργιος
Τηλέφωνο 210-8814922
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ