Σισμανόγλειο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικής
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Σισμανογλείου 1
151 26 Μαρούσι
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 213-2058175
Τηλεομοιότυπο 213-2058089
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος sismanoglio.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ειδική
Σύστημα Cardex
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων

Προσωπικό

Υπεύθυνη Κωνσταντά Λίτσα
Τηλέφωνο 213-2058175
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη