251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Παναγιώτη Κανελλόπουλου 3
115 25 Αθήνα
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2107464177
Τηλεομοιότυπο 2107464125
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος https://www.haf.gr/structure/gea-2/251gna/education-research/
   
Νομική μορφή Δημόσια Υπηρεσία
Είδος Νοσηλευτικό Ίδρυμα
Σύστημα ΑΒΕΚΤ openABEKT
Υπηρεσίες Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων

Προσωπικό

Υπεύθυνος Μακρής Νικόλαος
Τηλέφωνο 210-7464177
Τηλεομοιότυπο 210-7464125
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Φορητό τηλ. 7463795