Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παράρτημα Βιβλιοθήκης Ρόδου
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Λεωφόρος Δημοκρατίας 1
851 00 Ρόδος
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 22410-99030
Τηλεομοιότυπο 22410-99039
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος lib.aegean.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Advance
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ανήκει στην ομάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Προσωπικό

Υπεύθυνη Κόντη Μαίρη
Τηλέφωνο 22410-99030
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ