Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας "Θριάσιο"
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Λεωφόρος Γεωργίου Γεννηματά
190 18 Μαγούλα
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 210-5516172
Τηλεομοιότυπο 210-5516173
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Νοσηλευτικό Ίδρυμα
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων

Προσωπικό

Υπεύθυνη Κρανίτη Ελένη
Τηλέφωνο 210-5516172
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ