Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Βιβλιοθήκη (Καρδίτσα)
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Τέρμα Μαυρομιχάλη
431 00 Καρδίτσα
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 24410-80031
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος teilar.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Άλλο
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ανήκει στην ομάδα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Προσωπικό

Υπεύθυνη Περιοδικών Εκδόσεων Βαλιμήτη Παναγιώτα
Τηλέφωνο 2441080031
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Επικοινωνίας Νταρακλίτσα Ελένη
Τηλέφωνο 24410-80031
Τηλεομοιότυπο 24410-72575
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ