Πανεπιστημίο Θεσσαλίας Παράρτημα Βιβλιοθήκης ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ - Καρδίτσα
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Μαυρομιχάλη, Τέρμα
43 100 Καρδίτσα
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 24410 80031
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος lib.uth.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Άλλο
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ανήκει στην ομάδα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Προσωπικό

Υπεύθυνη Περιοδικών Εκδόσεων Βαλιμήτη Παναγιώτα
Τηλέφωνο 24410 80031
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Επικοινωνίας Νταρακλίτσα Ελένη
Τηλέφωνο 24410-80031
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ