Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Παράρτημα Βιβλιοθήκης ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ - Λάρισα
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Περιφερειακή Λάρισας - Τρικάλων
415 00 Λάρισα
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2410-684380-1, 2410-684472, 2410-684469
Τηλεομοιότυπο 2410-684462
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος lib.uth.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Άλλο
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ανήκει στην ομάδα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Προσωπικό

Προϊστάμενος Κλαψόπουλος Γιάννης
Τηλέφωνο 24210-06338
Τηλεομοιότυπο 24210-06345
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Επικοινωνίας Σιώκη Καλλιόπη
Τηλέφωνο 2410-684469
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Δικτύου Γρηγορίου Παρασκευή
Τηλέφωνο 2410-684472
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Καταλόγου Καρασίμου Δήμητρα
Τηλέφωνο 2410-684411
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ