Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Αλεξάνδρα"
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας 80 & Λούρου
115 28 Αθήνα
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 210 33 81 186
Τηλεομοιότυπο 213 216 2900
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος hosp-alexandra.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Νοσηλευτικό Ίδρυμα
Σύστημα ΑΒΕΚΤ 5.6
Υπηρεσίες Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων

Προσωπικό

Υπεύθυνη Πυλαρινού Ματούλα
Τηλέφωνο 210 33 81 186
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστοσελίδα http://www.hosp-alexandra.gr
   

Τοποθεσία στο χάρτη