Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Λέκκα 23-25
105 62 Αθήνα
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 210 3291751, 210 3291703
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος library.tee.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ειδική
Σύστημα Advance 6.7.15
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Ανήκει στην ομάδα Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Προσωπικό

Προϊσταμένη Αραπάκη Μαρία
Τηλέφωνο 210-3291703
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Δικτύου Πετρακάκη Ελένη
Τηλέφωνο 210-3291751
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη