Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας - Καστοριάς
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΥΡΚΑ
521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Τ.Θ. 30
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2467087183
Τηλεομοιότυπο 2467087063
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος library.teikoz.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Advance
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ανήκει στην ομάδα Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

Προσωπικό

Προϊσταμένη Λάππα Μαρία
Τηλέφωνο 24610-68041
Τηλεομοιότυπο 24610-39682
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνος Δικτύου Μπούρτσος Αθανάσιος
Τηλέφωνο 24670-87183
Τηλεομοιότυπο 24670-87063
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Facebook https://www.facebook.com/teikastoria.library