Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Παράρτημα Άρτας
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Κωστακιοί Άρτας
471 00 Άρτα
Τ.Θ. 110
Περιφέρεια Ηπείρου
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ανήκει στην ομάδα Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Προσωπικό

Προϊσταμένη Θεοδωρίκα Χριστίνα
Τηλέφωνο 26810-50459
Τηλεομοιότυπο 26810-50187
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Δικτύου Βασιλάκη Δήμητρα
Τηλέφωνο 26810-50457 -52
Τηλεομοιότυπο 26810-50187
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ