Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου
Μονή Αρχαγγέλου
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ
2331 Λευκωσία
Περιφέρεια Λευκωσίας
Κύπρος
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 00357-22-383986
Τηλεομοιότυπο 00357-22-389778
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Είδος Ειδική
Σύστημα ΑΒΕΚΤ 5.6
Υπηρεσίες Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων

Προσωπικό

Υπεύθυνος Στρόππος Χαράλαμπος
Τηλέφωνο 00357-22-383986
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ