Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Ιπποκράτειο"
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Κωνσταντινουπόλεως 49
546 42 Θεσσαλονίκη
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ελλάς
Τύπος Μέλος
Τηλέφωνο 2313312198
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Σύστημα Cardex

Προσωπικό

Προϊσταμένη Βελώνη Γεωργία
Τηλέφωνο 2313-312198
Τηλεομοιότυπο 2313-312196
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνος Δικτύου Βλαχούδης Δημήτριος
Τηλέφωνο 2313-312198
Τηλεομοιότυπο 2313-312196
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ