Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Αμερικής 11
106 72 Αθήνα
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Μέλος
Τηλέφωνο 210-3676358
Τηλεομοιότυπο 210-3611136
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
Είδος Ερευνητικό Ίδρυμα
Υπηρεσίες Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων

Προσωπικό

Υπεύθυνη Περιοδικών Εκδόσεων Δαφνιά Βούλα
Τηλέφωνο 210-3676360
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστοσελίδα library.kepe.gr
   

Τοποθεσία στο χάρτη