ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Πανεπιστημιούπολη Σερρών)
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Τέρμα Μαγνησίας
621 24 Σέρρες
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 23210 49265 49269 49182
Τηλεομοιότυπο 23210 49174
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος lib.teicm.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Advance
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Προσωπικό

Προϊστάμενος Μουρατίδης Ερρίκος
Τηλέφωνο 23210-49182
Τηλεομοιότυπο 23210-49174
   
Υπεύθυνη Δικτύου Χριστοφορίδου-Ναούμ Μάρθα
Τηλέφωνο 23210-49265 & 49173
Τηλεομοιότυπο 23210-49174
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστοσελίδα http://lib.teiser.gr/