Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας "Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων"
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Αγίας Όλγας 3-5
142 33 Νέα Ιωνία
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2132057301
Τηλεομοιότυπο 2102770246
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος konstantopouleio.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Νοσηλευτικό Ίδρυμα
Σύστημα Excel
Υπηρεσίες Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων

Προσωπικό

Υπεύθυνη Κεσόγλου Βαγγελίτσα-Ειρηνη
Τηλέφωνο 213-2057301, 2102770246
Τηλεομοιότυπο 210-2770246
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Φορητό τηλ. 6936834299