Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο - Μαιευτήριο - "Έλενα Βενιζέλου"
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Πλατεία Έλενας Βενιζέλου 2
115 21 Αθήνα
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2132051126
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Νοσηλευτικό Ίδρυμα
Σύστημα ΑΒΕΚΤ 5.6
Υπηρεσίες Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων

Προσωπικό

Υπεύθυνη Δικτύου Κολοκυθά Κατερίνα
Τηλέφωνο 210-6402126
Τηλεομοιότυπο 210-6465559
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ