Νομισματικό Μουσείο
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Πανεπιστημίου 12
106 71 Αθήνα
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Μέλος
Τηλέφωνο 210-3643774
Τηλεομοιότυπο 210-3643774
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ

Προσωπικό

Υπεύθυνος Βουκαλλίδης Αντώνης
Τηλέφωνο 210-3643774
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ