Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτο Πληροφορικής
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Βασιλικά Βουτών
711 10 Ηράκλειο
Τ.Θ. 1385
Περιφέρεια Κρήτης
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2810-393287
Τηλεομοιότυπο 2810-391808
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος ics.forth.gr
   
Είδος Ερευνητικό Ίδρυμα
Σύστημα Aleph
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Προσωπικό

Προϊσταμένη Βούρου Στέλλα
Τηλέφωνο 2810-393287
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Δικτύου Θεοφάνου Μαρία
Τηλέφωνο 2810-391760
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ