Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Τ.Θ. 53
55102 Φοίνικας Θεσσαλονίκη
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2310476081-4
Τηλεομοιότυπο 2310476085
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ειδική
Σύστημα Cardex
Υπηρεσίες Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων

Προσωπικό

Υπεύθυνη Καταλόγου Βρεττά Στέλλα
Τηλέφωνο 2310-476081-4
Τηλεομοιότυπο 2310-476085
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ