Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πολυτεχνική Σχολή
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη
541 24 Θεσσαλονίκη
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2310994377
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος lib.auth.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Horizon
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ανήκει στην ομάδα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προσωπικό

Υπεύθυνη Τσεβά Ευαγγελία
Τηλέφωνο 2310-994377
Τηλεομοιότυπο 2310-995928
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη