Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κεντρική Βιβλιοθήκη
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη
451 10 Ιωάννινα
Περιφέρεια Ηπείρου
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Σύστημα Horizon
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Προσωπικό

Προϊστάμενος Ζάχος Γεώργιος
Τηλέφωνο 26510-05958
Τηλεομοιότυπο 26510-05091
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Δικτύου Καραμήτσου Φωτεινή
Τηλέφωνο 26510-05003
Τηλεομοιότυπο 26510-05091
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Καταλόγου Γαλάνη Ελένη
Τηλέφωνο 26510-05003
Τηλεομοιότυπο 26510-05091
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ