Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης (πρώην Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών)
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Σπύρου Λούη 1 Ολυμπιακό Χωρίο Θρακομακεδόνες
136 77 Αχαρναί
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 213 1337 058 - 213 1337 056 - 213 1337 057
Τηλεομοιότυπο 213 1337 442
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος library.igme.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
Είδος Ερευνητικό Ίδρυμα
Σύστημα ΑΒΕΚΤ 5.6
Υπηρεσίες Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων

Προσωπικό

Υπεύθυνη Δικτύου Καλυβιώτη Αικατερίνη
Τηλέφωνο 213-1337058
Τηλεομοιότυπο 213-1337057
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη