ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΌ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Σταυρωμένος
715 00 Ηράκλειο
Περιφέρεια Κρήτης
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2810-379330 -32
Τηλεομοιότυπο 2810-379330
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος https://www.hmu.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Aleph 2
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Προσωπικό

Προϊστάμενος ΒΟΥΤΥΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο 2810-379330
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνος Δικτύου ΒΑΡΓΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο 2810-379343
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Φορητό τηλ. 6976411837