Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Λασκάρεως 51 & Ζωσίμου 11
114 73 Αθήνα
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Μέλος
Τηλέφωνο 210-6455506 210-7273592
Τηλεομοιότυπο 210-7246212
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ

Προσωπικό

Υπεύθυνη Δικτύου Μολφέση Ελένη
Τηλέφωνο 210-6455506 210-7273592
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ