Πανεπιστήμιο Πατρών ΒΚΠ Κουκούλι
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 1
263 34 Κουκούλι-Πάτρα
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2610-962821
Τηλεομοιότυπο 2610-369085
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος www.library.teiwest.gr/
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα ΑΒΕΚΤ 5.6
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Προσωπικό

Υπεύθυνη Δικτύου Αταμέγκου Αναστασία
Τηλέφωνο 2610-369057
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Προϊστάμενος Γεωργάκης Κυριάκος
Τηλέφωνο 2610-369055
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ