Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Χανίων "Άγιος Γεώργιος"
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση ΜΟΥΡΝΙΕΣ
733 00 Χανιά
Περιφέρεια Κρήτης
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 28210-22212
Τηλεομοιότυπο 28210-22217
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος chaniahospital.gr
   
Νομική μορφή Δημοτική, Κοινοτική (ΝΠΔΔ των ΟΤΑ)
Είδος Νοσηλευτικό Ίδρυμα
Σύστημα Cardex
Υπηρεσίες Δανειστική
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων

Προσωπικό

Υπεύθυνη Γάσπαρη Ρέα
Τηλέφωνο 28210-22217
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Φορητό τηλ. 6973324401