Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κτηνιατρική Σχολή
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Ν. Πτέρυγα Κτηνιατρικής Πανεπιστημιούπολη
541 24 Θεσσαλονίκη
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2310-999856
Τηλεομοιότυπο 2310-999832
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος auth.gr/vet
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Horizon
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ανήκει στην ομάδα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προσωπικό

Υπεύθυνη Ξεπαπαδάκη Σταυρούλα
Τηλέφωνο 2310-999856
Τηλεομοιότυπο 2310-995218
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη