Μουσική Βιβλιοθήκη "Λίλιαν Βουδούρη"
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας & Κόκκαλη 1
115 21 Αθήνα
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 210-7282778
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος mmb.org.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
Είδος Ειδική
Σύστημα Horizon
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων

Προσωπικό

Προϊσταμένη Μεράκου Στεφανία
Τηλέφωνο 210-7282757
Τηλεομοιότυπο 210-7259196
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Δικτύου Spano' Gabriella
Τηλέφωνο 210-7282553
Τηλεομοιότυπο 210-7259196
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Καταλόγου Κριεζή Βέρα
Τηλέφωνο 210-7282772
Τηλεομοιότυπο 210-7259196
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ