Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Κρατίνου 9 και Αθηνάς
105 52 Αθήνα
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2107491604
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος ekke.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ερευνητικό Ίδρυμα
Σύστημα Advance
Υπηρεσίες Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Προσωπικό

Υπεύθυνη Δήμου Κωνσταντίνα
Τηλέφωνο 210-7491604
Τηλεομοιότυπο 210-7489803
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη