Αθηναϊκός Καλλιτεχνικός Τεχνολογικός Όμιλος
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Ευελπιδων 11Α
113 62 Αθήνα
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2105230130
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος akto.gr
   
Νομική μορφή Άλλη
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Horizon
Υπηρεσίες Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων

Προσωπικό

Υπεύθυνη Κόντη Μαρία
Τηλέφωνο 2105230130
Τηλεομοιότυπο 2105230130
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ