Εθνικό Κέντρο Βιβλίου Βιβλιολογική Βιβλιοθήκη
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Αθανασίου Διάκου 4
117 42 Αθήνα
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 210-9200306
Τηλεομοιότυπο 210-9200305
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος ekebi.gr
   

Προσωπικό

Υπεύθυνη Τσουμή Μάγδα
Τηλέφωνο 210-9200308,9200305
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ