Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Ιατρικής
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη
681 00 Αλεξανδρούπολη
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2551030508
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος lib.duth.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Advance 6.82.25
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ανήκει στην ομάδα Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Προσωπικό

Υπεύθυνος Κυρκούδης Θεόδωρος
Τηλέφωνο 25510-30508
Τηλεομοιότυπο 25510-30515
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ