Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος - Σίνδος (πρώην ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης)
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Σίνδος
574 00 Θεσσαλονίκη
Τ.Θ. 145 61
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2310 791123
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος lib.teithe.gr
   
Νομική μορφή Δημοτική, Κοινοτική (ΝΠΔΔ των ΟΤΑ)
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Άλλο
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ανήκει στην ομάδα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Προσωπικό

Προϊσταμένη Γρηγοριάδου Ευθαλία
Τηλέφωνο 2310 013123
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Δικτύου Τσούκα Τριανταφυλλιά
Τηλέφωνο 2310-013693
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ