Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Εμμανουήλ Μπενάκη 53
106 81 Αθήνα
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Μέλος
Τηλέφωνο 210-8228704
Τηλεομοιότυπο 210-8227937
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος www.ornithologiki.gr
   
Είδος Ειδική
Υπηρεσίες Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Συναλλαγές με βιβλιοθήκες άλλων χωρών

Προσωπικό

Υπεύθυνη Πορτόλου Δήμητρα
Τηλέφωνο 210-8228704
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ