Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πανεπιστημιούπολη 1
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Αγίου Σπυρίδωνος
122 43 Αιγάλεω
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 210-5385134
Τηλεομοιότυπο 210-5385133
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος library1.uniwa.gr
   
Νομική μορφή Δημόσια Υπηρεσία
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Άλλο SIERRA
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Προσωπικό

Προϊσταμένη Γαζέπη Άννα
Τηλέφωνο 21Ο-5385134
Τηλεομοιότυπο 210-5385134
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Δικτύου Μπάφα Χριστίνα
Τηλέφωνο 210-5385710
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη