Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση 46,7o χλμ. Αθηνών-Σουνίου
190 13 Ανάβυσσος
Τ.Θ. 712
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 22910 76319-21
Τηλεομοιότυπο 22910 76321
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος www.hcmr.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ερευνητικό Ίδρυμα
Σύστημα Advance
Υπηρεσίες Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Συναλλαγές με βιβλιοθήκες άλλων χωρών
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Προσωπικό

Προϊστάμενος Καζέπης Δημήτρης
Τηλέφωνο 22910-76321
Τηλεομοιότυπο 22910-76321
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνος Δικτύου Kαζέπης Δημήτρης
Τηλέφωνο 22910-76320-21
Τηλεομοιότυπο 22910-76321
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη