Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Καρυές-Τρικάλων
421 00 Τρίκαλα
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 24310-47051
Τηλεομοιότυπο 24310-47051
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος pe.uth.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Advance
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ανήκει στην ομάδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Προσωπικό

Προϊστάμενος Κλαψόπουλος Γιάννης
Τηλέφωνο 24210-74891
Τηλεομοιότυπο 24210-74851
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνος Δικτύου Υπηρεσία Διαδανεισμού
Τηλέφωνο 24310-47051
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη